//
Khảo sát lương 2020

Bài viết mới nhất

Liên hệ với ban dự án

Để đăng ký tham dự, anh chị vui lòng gửi mail về địa chỉ: kinhcan24@gmail.com theo form sau:
- Họ và tên:
- Điện thoại:
- Mail:
- Vị trí :
- Công ty:
- Lĩnh vực công ty hoạt động:
- Thành phố:
- Tham gia khảo sát với tư cách (cá nhân/tổ chức)

Hoặc anh chị vui lòng đăng ký tham dự theo link sau: tại đây (click)

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp!

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ với:

Ms Phạm Thị Thùy Dương- Điều phối dự án
ĐT: 0965754349, Mail: duongptt.kc24@gmail.com

Mr Nguyễn Hùng Cường - Phụ trách triển khai/ chuyên môn dự án
ĐT: 0988833616, Mail: kinhcan24@gmail.com 

Đăng ký: https://bit.ly/2T2QGyl