//
Khảo sát lương

Bài viết mới nhất

Bắt đầu khảo sát

Dear Anh/ Chị,

Xin chân thành cảm ơn Anh/ Chị vì sự quan tâm và đăng kí tham gia vào Dự án khảo sát lương.

Hiện nay, dự án Khảo sát lương 2020 đang bước vào giai đoạn 3: Điền bản khảo sát.

Cụ thể là:

Bước 1: Xác định xem công ty của Anh/ Chị có lĩnh vực kinh doanh chính nằm trong lĩnh vực khảo sát  hay không? Nếu có vui lòng làm theo các bước tiếp theo, nếu không, xin hẹn Anh/ Chị tại khảo sát năm sau.

Bước 2: Tải xuống và điền các thông tin cần khảo sát vào bản mềm ( sẽ được gửi qua mail) . File bao gồm: Hướng dẫn điền khảo sát, mô tả công việc rút gọn  đối chiếu.

Bước 3: In bản mềm đã điền thông tin đó ra bản cứng và vui lòng đóng dấu (đối với tổ chức) hoặc ký tên (đối với cá nhân – có họ và tên) rồi gửi cho ban dự án theo địa chỉ  bên dưới.

Bước 4: Điền thông tin khảo sát vào bản khảo sát online và hoàn thành.
Link khảo sát sẽ được gửi cho những thành viên đăng ký tham gia qua mail.

Deadline hoàn thành nhập dữ liệu online : 31/3/2020

Đăng ký: https://bit.ly/2T2QGyl


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với điều phối dự án:
Ms Phạm Thị Thùy Dương- Điều phối dự án
ĐT: 0965754349, Mail: duongptt.kc24@gmail.com

Mr Nguyễn Hùng Cường - Phụ trách triển khai/ chuyên môn dự án
ĐT: 0988833616,	Mail: kinhcan24@gmail.com

Trân trọng.