//
Khảo sát lương

Bài viết mới nhất

Đối tượng và tư cách tham dự

Kính mới quý anh chị đăng ký tham gia khảo sát với tư cách sau:

1. Doanh nghiệp:

Anh/Chị điền khảo sát với tư cách người đại diện doanh nghiệp. Nếu anh/chị điền khảo sát với tư cách này, doanh nghiệp anh/chị sẽ được sử dụng toàn bộ kết quả điều tra theo quyền lợi của doanh nghiệp tham gia khảo sát và cam kết giữu bí mật thông tin với công ty.

2. Cá nhân người làm HR va KT:

Anh chị cung cấp thông tin về DN nơi anh/chị đã, đang làm việc trong thời gian 2011/ 2020. Các dữ liệu cung cấp được cam kết bảo mật và khuyết danh công ty. Anh/Chị sẽ được truy cập và sử dụng kết quả của khảo sát.

Đăng ký: https://bit.ly/2T2QGyl