//
Khảo sát lương

Bài viết mới nhất

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHẢO SÁT

 

Kính chào các anh chị!

Khảo sát của chúng ta sẽ tiến hành theo một số bước cơ bản sau:

Bước 1: Xác định xem công ty mình có trong lĩnh vực được khảo sát?

Bước 2: Xác định cơ cấu tổ chức của ngành và các vị trí chức danh cần khảo sát

Bước 3: Xác định sự phù hợp của công việc thực tế với mô tả công việc theo yêu cầu khảo sát

Bước 4: Xem chi tiết mô tả công việc đầy đủ

Bước 5: Ký hợp đồng bảo mật và trung thưc thông tin

Bước 6: Xác định tiêu chí và công thức tính

Bước 7: Tiến hành điền thông tin khảo sát

Bước 8: Gửi bảng điền có dấu hoặc chữ ký

Bước 9: Chờ và nhận kết quả

Đăng ký: https://bit.ly/2T2QGyl