//
Khảo sát lương

Bài viết mới nhất

Kế hoạch khảo sát

Chào quý doanh nghiệp và quý anh chị!

Sau đây, BTC xin gửi anh chị kế hoạch khảo sát giúp anh chị chủ động hơn trong việc gửi tài liệu về cho chương trình. Trước mỗi sự kiện, BTC sẽ gửi mail nhắc nhở cho anh chị:

Thời gian

1/3–9/3/ 2020

11/3-31 /3/ 2020

15/3- 10/4/ 2020

6/4–20/4/ 2020

Công việc
dự kiến

Truyền thông tới 3 nhóm đối tượng:
- Doanh nghiệp
- Nhân viên HR
- Nhân viên khác

Ký bảo mật thông tin
Lấy các chức danh cần khảo sát
Lấy mô tả công việc rút gọn cần khảo sát

Phát phiếu khảo sát
Hướng dẫn điền khảo sát online và offline

Lấy dữ liệu (thông số lấy vào ngày )
Xử lý dữ liệu
Công bố kết quả khảo sát

Rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các anh chị để dự án của chúng ta thành công!

Đăng ký: https://bit.ly/2T2QGyl